Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61136
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ lưu ký giấy tờ có giá tại ngân hàng nhà nước
Authors: Nguyễn Vân Anh
Keywords: Công nghệ thông tin
Nghiệp vụ lưu ký
Lưu ký
Ngân hàng Nhà nước
Abstract: Bài viết đề cập đến hệ thống quản lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến lưu ký giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước; Ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng nhà nước.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 20 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.20.20.Ung dung CNTT_nghiep vu luu ly giay to_ngan hang NNuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.