Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61293
Title: Dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo nghị quyết
Báo cáo nghiên cứu
Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Kỳ 04
Khóa XIV
Abstract: Dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự thảo trình Quốc hội thông qua) gồm 4 điều
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.