Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61510
Title: Hoạt động ngân hàng phi truyền thống và hiệu quả ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011-2019
Authors: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Keywords: Ngân hàng phi truyền thống
Ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Việt Nam
Ngân hàng thương mại niêm yết
Abstract: Luận án tiến hành nghiên cứu đồng thời tác động của hoạt động ngân hàng phi truyền thống (NHPTT) đến hiệu quả ngân hàng cùng với các yếu tố tác động đến hoạt động NHPTT của các ngân hàng thương mại niêm yết (NHTMNY) Việt Nam giai đoạn 2011 – 2019 để đưa ra góc nhìn đầy đủ về hoạt động NHPTT. Luận án đề xuất được một số hàm ý chính sách và khuyến nghị để đẩy mạnh phát triển các hoạt động NHPTT, góp phần ổn định và gia tăng hiệu quả, lợi nhuận, sức cạnh tranh cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các NHTMNY nói riêng và các NHTM Việt Nam nói chung.
Advisor: Lê Thẩm Dương, Đào Lê Kiều Oanh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOÀN VĂN LUẬN ÁN NCS NGUYỄN THỊ THANH NHÀN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT ĐIỂM MỚI TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 103,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT ĐIỂM MỚI TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.