Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61584
Title: Giải pháp thúc đẩy ngành Du lịch Việt Nam phát triển trong đại dịch COVID-19
Authors: Vũ Thị Thu Hằng
Keywords: Ngành du lịch
Việt Nam
Dịch Covid-19
Du lịch
Abstract: Bài viết phân tích những thiệt hại từ đại dịch Covid đối với ngành du lịch và những giải pháp ứng phó của Chính phủ, qua đó nêu các giải pháp kích cầu ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid đang lây lan trên toàn cầu.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: “Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid – 19, hướng tới phục hồi và phát triển” - Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam, 3-2021.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.