Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61637
Title: Tháo gỡ vướng mắc về xử lý nợ xấu, khơi thông dòng vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt qua đại dịch COVID-19
Authors: Lê Văn Hải
Keywords: Vướng mắc
Nợ xấu
Vốn tín dụng ngân hàng
Kinh tế
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ những vướng mắc về xử lý nợ xấu đang phát sinh trong thực tiễn hiện nay, từ đó đưa ra các đề xuất khuyến nghị.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: “Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid – 19, hướng tới phục hồi và phát triển” - Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam, tháng 3/2021.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.