Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/61686
Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số dạng thủy ngân trong mẫu trầm tích sử dụng kỹ thuật chiết chọn lọc
Authors: Trịnh Thị Thủy
Issue Date: 2018-08-02
Type: Luận án, luận văn
Extent: 148 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31761.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.