Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61730
Title: Pháp luật quốc tế về an ninh con người của phạm nhân và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Hòa
Keywords: Pháp luật Quốc tế
An ninh con người
Phạm nhân
Việt Nam
Abstract: Trong những thập kỷ qua, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đã ban hành nhiều văn pháp lý tạo cơ sở quan trọng để các quốc gia tiến hành "nội luật hoá " nhằm thúc đẩy an ninh con người của phạm nhân trên tất cả các phương diện. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới an ninh con người của phạm nhân song vẫn còn một số nội dung chưa tương thích với pháp luật quốc tế. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về an ninh con người, pháp luật về an ninh con người của phạm nhân, bài viết phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về an ninh con người của phạm nhân và đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-11
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 11 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH11.19.PLuat Qte_an ninh con nguoi_pham nhan_khuyen nghi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 29,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.