Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61737
Title: Kiến nghị sửa đổi một số quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Bảo hiểm
Chế độ bảo hiểm
Lao động
Bệnh nghề nghiệp
Tai nạn lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: So với trước đây, các quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đã có nhiều ưu điểm trong việc bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do giảm hoặc mất khả năng lao động từ nguyên nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; góp phần phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, qua gần bốn năm thực hiện, các quy định này dần bộc lộ một số bất cập liên quan đến đối tượng hưởng chế độ, điều kiện hưởng, mức trợ cấp, mức phí đóng quỹ và nguồn chi trả chế độ. Trên cơ sở phân tích những điểm bất cập này, bài viết đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 12 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH12.19.Kien nghi_che do bao hiem_tai nan lao dong_benh nghe nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.