Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61869
Title: Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế
Authors: Phạm Văn Giang
Keywords: Giai cấp công nhân
Công nhân
Việt Nam
Hội nhập quốc tế
Abstract: Dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triên nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần và ngành nghề, trình độ chuyên môn nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện... Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực, giai cấp công nhân nước ta có những biến đổi tiêu cực, đó là: sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong nội bộ giai cấp công nhân ngày càng sâu sắc; lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị của một bộ phận công nhân bị phai nhạt. Do vậy, cần nhận diện rõ để có giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.18.Giai cap cong nhan VNam_hoi nhap Qte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.