Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/61941
Title: Thực hiện pháp luật về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Thị Thanh Huế
Issue Date: 2018-06-27
Type: Luận án, luận văn
Extent: 27 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31503.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 308,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.