Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62151
Title: Những hiện tượng mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay
Authors: Hoàng Thị Lan
Keywords: Dân tộc
Quan hệ dân tộc-tôn giáo
Tôn giáo
Dân tộc thiểu số
Tây Bắc
Abstract: Những năm gần đây, do sự du nhập và phát triển của các tôn giáo, đặc biệt là đạo Tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nước ta đã có những biến động lớn, làm xuất hiện những biểu hiện mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo. Những biểu hiện mới này vừa có mặt tích cực nhưng đồng thời cũng có những mặt tiêu cực, tiềm ẩn những nguy cơ làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Do vậy, đòi hỏi công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước phải sớm nhận diện những biểu hiện để kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2019-18
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 9 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT9.18.Hien tuong_Qhe dan toc ton giao_vung dtoc thieu so TBac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.