Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62189
Title: Phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc qua 40 năm cải cách mở cửa
Authors: Trần Ánh Tuyết
Keywords: Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Trung Quốc
Cải cách mở cửa
Abstract: Sau 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu trên các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Trong đó, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Việc xây dựng cơ chế chống tham nhũng của Trung Quốc trải qua quá trình từ phục hồi đến tái thiết, từ xúc tiến đến phát triển chuyên sâu và từ cải tiến dần dần đến xây dựng. Nhờ đó, hệ thống pháp luật, hệ thống pháp quy trong đảng hình thành tương đối hoàn chỉnh; chế độ khai báo tài sản bao phủ rộng khắp, hệ thống giám sát và chống tham nhũng dần được hoàn thiện để thúc đẩy làm trong sạch Đảng và xây dựng chính phủ liêm chính.
Issue Date: 2018-11
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 11 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT11.18.Phong chong tham nhung_TQuoc_40 nam cai cach mo cua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.