Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62202
Title: Kinh nghiệm từ sách lược phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc
Authors: Cẩm Thị Lai
Keywords: Phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Trung Quốc
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc được tiến hành dựa trên bốn sách lược chính, đó là: làm cho "không dám tham nhũng" làm cho "không thể tham nhũng", làm cho "không muốn tham nhũng" và làm cho "không cần tham nhũng". Bên cạnh đó, Trung Quốc còn phát huy vai trò cốt yếu của các cơ quan Đảng, trong đó nòng cốt là ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương trong cuộc chiến chống tham nhũng. Những kinh nghiệm của Trung Quốc có giá trị tham khảo hữu ích đối với Việt Nam, bởi Việt Nam cũng đang có những chiến lược và sách lược phòng, chống tham nhũng tương tự với Trung Quốc, song cần phòng ngừa những rủi ro mà Trung Quốc đã từng gặp phải, bằng cách chú ý xây dựng cơ chế để kiểm soát quyền lực của chính các cơ quan phòng, chống tham nhũng.
Issue Date: 2018-12
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 12 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT12.18.Knghiem_sach luoc phong chong tham nhung_Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.