Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62580
Title: Lý thuyết về cân bằng lợi ích khi chuyển dịch đất bắt buộc và một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Phan Trung Hiền
Keywords: Thu hồi đất
Quyền sở hữu đất đai
Chuyển dịch đất
Việt Nam
Abstract: Hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc, được gọi là thu hồi đất ở Việt Nam, có những điểm riêng do áp lực từ phía nhà nước đến với người sử dụng đất - những người bị bắt buộc phải chuyển dịch quyền sử dụng đất do họ không có lỗi. Thực tế cho thấy, khiếu nại, khiếu kiện nhiều nhất ở Việt Nam vẫn tập trung vào chuyển dịch đất bắt buộc dưới hình thức thu hồi đất có bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và vận dụng lý thuyết về cân bằng lợi ích trong chuyển dịch đất bắt buộc có thể được xem một trong các nhân tố thiết yếu nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về thu hồi đất ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • KHPLVN9.20.Ly thuyet_can bang loi ich_chuyen dich dat bat buoc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.