Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62793
Title: Nghiên cứu sự làm việc của cọc đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao trong xử lý nền đất yếu cho xây dựng giao thông
Authors: Nguyễn Thái Linh
Keywords: Xây dựng giao thông
Xử lý nền đất
Cọc đất xi măng
Abstract: Nghiên cứu khảo sát và phân tích được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự làm việc của hệ cọc ĐXM kết hợp lưới ĐKT cường độ cao, từ đó xác định được hai yếu tố có vai trò quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả truyền tải và lực kéo lưới ĐKT gồm tải trọng thẳng đứng (sv’) và tỷ số khoảng cách cọc/đường kính cọc (s/D). Sáng tỏ được khi sử dụng lớp lưới ĐKT cường độ cao cho hiệu quả truyền tải cọc và phát huy lực kéo lưới cao hơn so trường hợp sử dụng nhiều lớp lưới ĐKT thông thường.Xây dựng và đề xuất được 04 công thức tính toán cải tiến mới: tính hệ số tạo vòm Cc, tính áp lực đất nền s's, tính lực thẳng đứng phân bố WT, tính lún hệ cọc ĐXM kết hợp lưới ĐKT cường độ cao cho trường hợp cọc ĐXM là cọc chống kết hợp lưới ĐKT cường độ cao của một loại đất yếu tương ứng một kiểu cấu trúc nền cụ thể.
Advisor: Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Hoàng Kiên
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 134 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01. Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. Tóm tắt luận án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04. Thông tin luận án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 197,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05. Thông tin luận án Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 83,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.