Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62804
Title: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Tấn Vinh
Keywords: Hợp đồng xây dựng
Quản lý nhà nước
Vốn nhà nước
Việt Nam
Abstract: Luận án hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về howpk đồng xây dựng (HĐXD) sử dụng vốn ngân sách (VNN) nhằm đánh giá tình hình thực hiện và chấp hành chính sách pháp luật, hiệu lực của công tác QLNN. Luận án phân tích, đánh giá thực tiễn về công tác ban hành và tuân thủ các quy định pháp luật trong thời gian vừa qua nhằm xác định được các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực QLNN về HĐXD sử dụng VNN.
Advisor: Đinh Đăng Quang, Trần Hồng Mai
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 176 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Xây Dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án_NCS_Ng.T.Vinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 995,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 578,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tính mới tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 352,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tính mới tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 356,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.