Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62819
Title: Quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị thành phố Hải Phòng hướng tới đô thị sinh thái
Authors: Thân Đình Vinh
Keywords: Mạng lưới đường đô thị
Thành phố Hải Phòng
Đô thị sinh thái
Abstract: Luận án đề xuất 5 nhóm với 25 tiêu chí trong quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị tại thành phố Hải Phòng hướng tới đô thị sinh thái. Đề xuất phân vùng thành phố Hải Phòng thành 3 vùng khác nhau theo những đặc điểm riêng bao gồm: Phân vùng đô thị cũ; Phân vùng phát triển mới; Phân vùng thị trấn và nông thôn. Trên cơ sở những phân vùng đưa ra giải pháp quy hoạch phát triển mạng lưới đường phù hợp với những đặc điểm riêng.
Advisor: Vũ Thị Vinh, Vũ Anh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 201 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01_ToanVanLuanAn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_TomTatTiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03_TomTatTiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04_Nhung dong gop moi cua luan an (ban tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05_Nhung dong gop moi cua luan an (ban tieng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 111,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.