Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62823
Title: Nghiên cứu sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân làm móng và mặt đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Vũ Hoàng Giang
Keywords: Duyên hải Nam Trung Bộ
Giao thông nông thôn
Bình Thuận
Cát đỏ
Tro bay nhiệt điện
Nhiệt điện Vĩnh Tân
Abstract: Nghiên cứu xác định loại vật liệu, hàm lượng cát đỏ, tro bay hợp lý thông qua việc đánh giá các chỉ số vật liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hệ thống hóa mạng lưới và các yêu cầu kĩ thuật đối với đường giao thông nông thôn, rút ra nhận xét đường giao thông nông thôn trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn không đơn thuần chỉ bao gồm những đường có lưu lượng và tải trọng thấp (dưới 200 PCU, 6000 KG) với các cấp kĩ thuật A, B, C mà nhiều trục đường giao thông nông thôn tuyến huyện, tuyến xã đã và có yêu cầu (nhu cầu) đạt đến cấp V, IV thâm chí cấp III, đáp ứng lưu lượng xe trên 200 PCU và tài trọng đến hoặc trên 10.000 KG. Kết quả thực nghiệm cho thấy cát đỏ Bình Thuận có các chỉ tiêu cơ lý đáp ứng được yêu cầu làm vật liệu trong xây dựng công trình giao thông. Tro bay nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân là tro bay a xít, loại F có thể sử dụng thay thế cát cũng như xi măng (làm chất độn hoặc chất phụ gia) trong việc chế tạo vật liệu gia cố hoặc bê tông hạt nhỏ làm lớp móng mặt đường giao thông nông thôn.
Advisor: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Thanh Sang
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 177 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van Luan van tien si_Giang_CTr_012021.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan van tien si_Giang_CTr_Tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Luan an tien si_Giang_CTr_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 14. Thong tin Luan an_Giang_Tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 382,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 14. Thong tin Luan an_Giang_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 91,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.