Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62839
Title: Đánh giá các yếu tố tác động đến sự thay đổi chất lượng đất đai, trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn Quốc Hậu
Keywords: Vĩnh Long
Thay đổi chất lượng đất đai
Đất đai
Chất lượng đất đai
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu: i) Xác định biến động sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi này trong giai đoạn 2000 – 2015 tại tỉnh Vĩnh Long; ii) Phân tích mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với chất lượng đất đai theo FAO, đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi chất lượng đất đai ở Vĩnh Long; iii) Xác định các tiến trình làm thay đổi loại đất; iv) Đề xuất hướng quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai bền vững. Để đạt được các mục tiêu đề ra, phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCE) được áp dụng để phân tích cơ sở dữ liệu kế thừa và thông tin từ PRA, đồng thời kết hợp với kỹ thuật GIS.
Advisor: Lê Văn Khoa
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 172 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toan van luan an sau PB kin_NQHAU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat toan LA_Tieng viet_NQHAU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 896,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat toan LA_English_NQHAU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 930,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Thong tin luan an_Tieng Viet_NQHAU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Thong tin luan an_English_NQHAU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 155,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.