Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63012
Title: Pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Mai Đức Thiện
Keywords: Cho thuê lại lao động
Pháp luật
Việt Nam
Lý luận và thực tiễn
Abstract: Luận giải sáng tỏ thêm và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CTLLĐ (như khái niệm, bản chất, đặc điểm của CTLLĐ), pháp luật về CTLLĐ (như khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò pháp luật CTLLĐ). Trên cơ sở đánh giá tổng quan và kế thừa các kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, Luận án đã phát triển thêm một cách có hệ thống, có chiều sâu để làm giàu lý luận chuyên ngành pháp luật CTLLĐ; khắc phục được những nghiên cứu nhiều mặt, nhiều lát cắt ở từng nội dung, từng vấn đề đã được xây dựng, "mổ xẻ", bình luận tại các công trình nghiên cứu đã công bố về chủ đề này trước đó. Có thể khẳng định lần đầu tiên các vấn đề lý luận về CTLLĐ, pháp luật về CTLLĐ đã được Luận án phân tích một cách tổng thể, có hệ thống và toàn diện.
Advisor: Nguyễn Xuân Thu, Ngô Ngân Bình
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 206 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • 3.Luan an TS_Mai Duc Thien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.Tom tat Luan an_Mai Duc Thien. TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 332,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.Tom tat Luan an_Mai Duc Thien_.English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 206,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Thong tin diem moi Luan an_Mai Duc Thien_TiengViet.docx.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 233,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Thong tin diem moi Luan an_Mai Duc Thien_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 132,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.