Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63052
Title: Truyền thông cho dân tộc thiểu số ở Mỹ và New Zealand
Authors: Lưu Trần Toàn
Keywords: Truyền thông
Dân tộc thiểu số
Mỹ
New Zealand
Abstract: Hiện nay, truyền thông cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở các nước trên thế giới phát triển đa dạng với nhiều loại hình, hướng đến nhiều nhóm cộng đồng DTTS khác nhau. Bài viết phân tích những điểm nổi bật trong thực tiễn truyền thông cộng đồng DTTS ở Mỹ và truyền thông cho cộng đồng người gốc Nam Phi ở New Zealand, từ đó rút ra gợi mở về nội dung, phương thức truyền thông DTTS ở Việt Nam.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT.3.21.Dan toc thieu so_My_Newzealand.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.