Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63058
Title: Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị
Authors: Nguyễn Thị Miền
Keywords: Kinh tế tuần hoàn
Nông nghiệp
Việt Nam
Abstract: Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là việc làm cần thiết và là xu hướng tất yếu trong tương lai. Bài viết phân tích thực trạng phát triển kinh tể tuần hoàn trong nông nghiệp ở Việt Nam, cùng những vấn đề đặt ra hiện nay, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng mô hình sản xuất này, qua đó phát triển bền vững nền nông nghiệp trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT.3.21.Kte tuan hoan_Nong nghiep_VNam_Khuyen nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.