Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63077
Title: Quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam
Authors: Trương Thị Ngọc Lan
Keywords: Quản lý nhà nước
Lao động trẻ em
Phòng ngừa lao động trẻ em
Việt Nam
Abstract: Luận án quan niệm Quản lý nhà nước (QLNN) về phòng ngừa lao động trẻ em (LĐTE) là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực, pháp luật nhà nước đối với các quá trình, các hoạt động lao động trẻ em để nhằm giải quyết một cách toàn diện các nguyên nhân và hậu quả của lao động trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em, hướng đến bảo vệ quyền trẻ em. Luận án xác định các nội dung QLNN về phòng ngừa LĐTE bao gồm: (i) Xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng ngừa LĐTE; (ii) Xây dựng và thực hiện chính sách phòng ngừa LĐTE; (iii) Kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức QLNN về phòng ngừa LĐTE; (iv) Hỗ trợ và huy động nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để phòng ngừa LĐTE; (v) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng ngừa LĐTE; (vi) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về trẻ em nhằm phòng ngừa LĐTE; (vii) Hợp tác quốc tế về phòng ngừa LĐTE.
Advisor: Phạm Kiên Cường, Lê Thị Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 194 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA - TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 589,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA - TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 499,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 377,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin moi LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 120,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.