Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63133
Title: Một số khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các vụ án tai nạn giao thông đường bộ
Authors: Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Bá Hưng
Keywords: Vụ án tai nạn giao thông
Vụ án
Giao thông đường bộ
Abstract: Tai nạn giao thông (TNGT) luôn là nỗi kinh hoàng, là vấn nạn nhức nhối đối với toàn xã hội. Nó không chỉ gây tổn hại về thể chất, về vật chất mà còn để lại tổn thất về tinh thần lâu dài cho bản thân con người tham gia giao thông cũng như gia đình họ. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó, việc điều tra, xử lý nhanh nghiêm minh các vụ án liên quan tới tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ án đối với tội phạm về giao thông đường bộ là một giải pháp quan trọng. Bài viết đề cập tới những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải qưyết loại án này từ đó đề xuất một số giải pháp, kiên nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ án.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.3.21.Kho khan_vuong mac_vu an tai nan giao thong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.