Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63146
Title: Một số vấn đề pháp lý về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Chứng khoán
Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán
Abstract: Minh bạch và công khai thông tin là một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, công bố thông tin được coi là một nghĩa vụ quan trọng mà các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán cần phải đảm bảo. Luật chứng khoán năm 2019 và Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ra đời với rất nhiều quy định mới vềcông bố thông tin được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững hơn, minh bạch hơn. Thông qua bài viết, tác giả sẽ tập trung phân tích và đánh giá một số quy định mới nổi bật của hai văn bản này, đồng thời, đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo tính thực thi cho pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai gần.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.3.21.Ply_Thuong mai dien tu_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.