Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63202
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình
Authors: Bùi Thị Ngọc Mai
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Giải trình
Abstract: Trách nhiệm giải trình là một trong "bốn trụ cột" của hoạt động quản lý nhà nước trong thế kỷ XXI, bao gồm: trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính dự đoán được và sự tham gia Việt Nam hiện nay, trách nhiệm giải thích là vấn đề ngày càng được quan tâm nhằm hướng đến một nền công vụ dân chủ, hiệu quả hơn. Bài viết khái quát một số vấn đề về trách nhiệm giải trình; đánh giá ưu điểm, hạn chế trong các quy định về trách nhiệm giải trình, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định về trách nhiệm giải trình ở Việt Nam.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 302, tháng 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.302.3.21.Quy dinh Pluat_trach nhiem giai trinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.