Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/63202
Title: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh miền núi phía Bắc theo hướng chuẩn hóa
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Issue Date: 2017-02-14
Type: Luận án, luận văn
Extent: 28 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28107.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 467,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.