Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/63248
Title: Quản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh Hải Dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Duyên
Issue Date: 2015-05-27
Type: Luận án, luận văn
Extent: 213 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24860.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.