Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63288
Title: Về thực hiện chính sách dân tộc ở Việt Nam từ sau đổi mới: Thành tựu và hạn chế
Authors: Nguyễn Ngọc Thanh
Keywords: Chính sách dân tộc
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Miền núi
Abstract: Chỉnh sách dân tộc ở Việt Nam, nhất là từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, mặt bằng dân trí được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được tôn trọng, bảo tồn và phát huy, chính trị ổn định và quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, quá trình dân tộc ở vùng miền núi, DTTS đã gặp không ít khó khăn, hạn chế..., tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, thiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn, triển khai chính sách dân tộc một số dân tộc có nguy cơ mai một văn hóa truyền thống.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 2 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH.3.21.Chinh sach d toc_VNam_doi moi_thanh tuu_han che.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.