Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/63394
Title: Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam
Authors: Đoàn Văn Tình
Issue Date: 2022-01-04
Type: Luận án, luận văn
Extent: 12 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DoanVanTinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38880
  • Size : 4,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTinh_E.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38880
  • Size : 31,94 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTinh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38880
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTinh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38880
  • Size : 917,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTinh_V.Docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\38880
  • Size : 62,57 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.