Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63405
Title: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Authors: Tạ Thị Thùy Trang
Keywords: Hợp đồng chuyển nhượng
Quyền sử dụng đất
Sử dụng đất
Abstract: Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và chỉ ra một số điểm bất cập của Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề này.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20(420), tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP21.20.Hdong chuyen nhuong quyen su dung dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 92,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.