Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63424
Title: Chia sẻ và đồng hành cùng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Chia sẻ
Đồng hành
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Trải qua 20 năm hoạt động, với tôn chỉ mục đích là diễn đàn lý luận và thực tiễn về Nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã phục vụ có hiệu quả việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà khoa học, cộng tác viên, độc giả trong và ngoài nước.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (423), tháng 12 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP23.20.Chia se dong hanh_tap chi NCLP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.