Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63481
Title: Kinh nghiệm thế giới về xây dựng đường sắt cao tốc: Bài học chuyển giao công nghệ, đánh giá hiệu quả công nghệ, chi phí, tác động môi trường
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đường sắt
Cao tốc
Đường sắt cao tốc
Công nghệ
Môi trường
Abstract: Tài liệu trình bày khái niệm về đường sắt cao tốc, chi phí để xây dựng đường sắt cao tốc, kinh nghiệm của một số nước trong xây dựng và vận hành đường sắt cao tốc, qua đó rút ra kinh nghiệm của các nước về vấn đề này.
Issue Date: 2010-05
Type: Bài trích
Extent: 50 trang, pdf
Method: Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế - https://vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa hoc và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLKHCN.Vista.2010.Kinh nghiem TG_duong sat cao toc_Bai hoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 748,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.