Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63482
Title: Kỷ nguyên đang đến của năng lượng tái tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Năng lượng tái tạo
Năng lượng
Abstract: Việt Nam là nước được đánh giá rất dồi dào tiềm năng về NLTT (như năng lượng gió, thuỷ điện, mặt trời...). NLTT có thể tạo ra nguồn điện ngoài lưới tại chỗ, rẻ tiền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Nếu được đầu tư phát triển đúng hướng, nguồn năng lượng này có thể góp phần quan trọng vào giải quyết vấn đề năng lượng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Tổng quan “Kỷ nguyên đang đến của năng lượng tái tạo” nhằm giới thiệu với ban đọc những xu hướng hiện nay trên thế giới về khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, cùng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng đầy tiềm năng này.
Issue Date: 2010-06
Type: Bài trích
Extent: 58 trang, pdf
Method: Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế - https://vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa hoc và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLKHCN.Vista.2010.Ky nguyen dang den_nang luong tai tao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 707,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.