Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63498
Title: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam.
Authors: Hà Việt Hưng
Issue Date: 2017-05-04
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • ha_viet_hung_luan_an_hoan_thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.