Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63646
Title: Định hình chính sách chuyển đổi số trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chuyển đổi số
Kỷ nguyên số
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Abstract: Tổng luận nhằm mục đích tăng cường hiểu biết về những động lực của chuyển đổi số và cung cấp góc nhìn về toàn bộ nền kinh tế và xã hội; các xu hướng kỹ thuật số chính, tác động và vấn đề đòi hỏi hành động chính sách phối hợp.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế-Vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.