Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63695
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Thị Duyên Thảo-
dc.creatorPhan Thị Lan Phương-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63695-
dc.description.abstractBài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.-
dc.format.extent10 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectQuản trịvi
dc.subjectTài nguyên thiên nhiênvi
dc.subjectQuản trị nhà nước hiện đạivi
dc.titleQuản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên - nền tảng của quản trị nhà nước hiện đạivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5 (405), tháng 3 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.