Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63720
Title: Chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Keywords: Chế tài
Văn bản quy phạm pháp luật
Không hợp pháp
Chính quyền địa phương
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập trong quy định và áp dụng các biện pháp chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp do chính quyền địa phương ban hành; đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-05
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 09 (409), tháng 5 năm 2020
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.9(409).5.2020.Van ban quy pham phap luat_chinh quyen dia phuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.