Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63721
Title: Ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Luật Tổ chức Quốc hội
Abstract: Trong bối cảnh Quốc hội đang tiến hành xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, bài viết phân tích và đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện Luật này.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 07(407), tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.7(407).4.2020.Y kien_lien quan_Luat to chuc Qhoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.