Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63751
Title: Một số trao đổi về chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong kỷ nguyên số
Authors: Vũ Xuân Trường
Keywords: Kỷ nguyên số
Nhân lực
Nguồn nhân lực
Abstract: Bên cạnh việc hàng ngày phải tiếp nhận và ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh, những yêu cầu đặt ra về phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến các nội dung số cũng là thách thức không nhỏ đối với các các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo và chính bản thân các doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản như thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam trong thời kỳ số hóa nền kinh tế; Những giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương số 588, tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.589.5.21.Chien luoc_nguon nhan luc_VNam_ky nguyen so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.