Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63767
Title: Nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI, tạo động lực phát triển kinh tế tại tỉnh Bắc Giang
Authors: Phạm Mai Chi
Keywords: FDI
Thu hút vốn FDI
Kinh tế
Bắc Giang
Abstract: Trong những năm gần đây, Bắc Giang đã đưa ra nhiều chính sách để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mục tiêu có được những dự án chất lượng. Kết quả là tốc độ tăng vốn FDI của tỉnh đã đạt được con số khá ấn tượng, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, số dự án FDI được cấp phép và đi vào hoạt động chưa cao, số vốn thực hiện còn thấp... Để khắc phục những hạn chế, bất cập, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế, thời gian tới, Bắc Giang cần triến khai nhiếu giải pháp hữu hiệu hơn.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 13, tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB.13.5.21.Hieu qua_FDI_Kinh te_Bac Giang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.