Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63773
Title: Phát triển thị trường chứng khoán trong bối cảnh mới
Authors: Trần Đức Vui
Keywords: Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Abstract: Hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lổn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy, tỷ lệ huy động vốn qua thị trường chứng khoán còn rất thấp; mức độ đa dạng hóa của hàng hóa trên thị trường còn kém, làm cho mức biến động trên thị trường. Những hạn chế, rào cản này cần có giải pháp để tháo gỡ nhằm phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo số 13, tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB.13.5.21.Phat trien thi truong chung khoan_boi canh moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.