Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63784
Title: Đại học số trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Danh Nguyên, Đào Thanh Bình
Keywords: Đại học số
Chuyển đổi số
Việt Nam
Abstract: Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế hội nhập, các trường đại học tại Việt Nam đang nỗ lực thay đổi căn bản và diện, trong đó có chuyển đổi số, hình thành đại học số (ĐHS). Bài viết khái quát những khái niệm, nội dung liên quan đến hình thành ĐHS, các cơ hội, thách thức và đưa ra một số khuyến nghị hướng tới thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số tại các trường đại học ở Việt Nam.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo số 14, tháng 5 năm 2021 Tạp chí Kinh tế dự báo số 14 tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB.14.5.21.Dai hoc so_chuyen doi so_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.