Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63822
Title: 6 tháng đầu năm 2019: Khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế
Kinh tế - hội nhập
6 tháng đầu năm
2019
Khu công nghiệp
Khu kinh tế
Vốn FDI
Kinh tế biển
Khu kinh tế ven biển
Abstract: Ảnh thể hiện 6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).
Issue Date: 2019-07-07
Type: Ảnh tư liệu
Extent: 1 trang, jpg
Method: Thông tấn xã Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tấn xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.