Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63824
Title: Hơn 8,3 tỷ USD vốn FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2018
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế - xã hội
Vốn FDI
Khu công nghiệp
Khu kinh tế
2018
Abstract: Ảnh thể hiện vào năm 2018 tổng vốn đăng ký và tăng thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đạt trên 8,3 tỷ USD.
Issue Date: 2019-01-24
Type: Ảnh tư liệu
Extent: 1 trang, pdf
Method: Thông tấn xã Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tấn xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.