Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63827
Title: Một số mô hình đặc khu kinh tế thành công trên thế giới
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế - xã hội
Mô hình đặc khu kinh tế
Khu kinh tế
Khu kinh tế ven biển
Kinh tế biển
Đặc khu kinh tế
Abstract: Ảnh cung cấp một số nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các mô hình đặc khu kinh tế của các nước trên thế giới, từ đó có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2018-06-06
Type: Ảnh tư liệu
Extent: 1 trang, jpg
Method: Thông tấn xã Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tấn xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.