Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63828
Title: Triển vọng từ các khu kinh tế ven biển
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Khu kinh tế ven biển
Khu kinh tế
Kinh tế biển
Mục tiêu 2020
Kinh tế-xã hội
Abstract: Ảnh thể hiện qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
Issue Date: 2018-05-06
Type: Ảnh tư liệu
Extent: 1 trang. jpg
Method: Thông tấn xã Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tấn xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.