Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63830
Title: Pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế và thực tiễn thực hiện của Việt Nam
Authors: Hà Thanh Hòa
Keywords: Pháp luật quốc tế
Nguồn nước quốc tế
Việt Nam
Nguồn nước
Abstract: Luận án đã phân tích một cách hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế. Đặc biệt, luận án đã làm rõ hơn các nguyên tắc của luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế trên cơ sở phân tích các phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn ký kết điều ước giữa các quốc gia ven nguồn nước quốc tế. Luận án đã phân tích một cách tổng thể các vấn đề pháp lý về bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam, cụ thể là bảo vệ nguồn nước sông MeKong, bao gồm các quy định của pháp luật Việt Nam, Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông MeKong và các Thủ tục, Hướng dẫn kỹ thuật do Ban thư ký Uỷ hội sông MeKong thông qua, từ đó, đưa ra những đánh giá khách quan về những hạn chế của khuôn khổ pháp lý hiện nay trong bảo vệ nguồn nước quốc tế.
Advisor: Đinh Ngọc Vượng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 219 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
 • TOAN VAN LUAN AN - HA THANH HOA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 671,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 454,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DIEM MOI TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DIEM MOI TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 139,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.