Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63862
Title: Tác động của lao động qua đào tạo nghề đến giảm nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc
Authors: Bùi Thanh Hà
Keywords: Đào tạo nghề
Lao động
Giảm nghèo đa chiều
Tây Bắc
Abstract: Luận án đã vận dụng mô hình Mincer với phương pháp điều chỉnh sai số mẫu Heckman để ước để lượng hóa ảnh hưởng của đào tạo nghề đến cơ hội việc làm của người lao động, đến thu nhập của người lao động vùng Tây Bắc, điều này giúp tăng độ chính xác của kết quả định lượng. Đối với cấp hộ gia đình, luận án sử dụng chỉ số tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong hộ làm biến để phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến giảm nghèo đa chiều của hộ, như vậy kết quả thu được phản ánh tốt hơn so với trường hợp các nghiên cứu sử dụng biến trình độ của chủ hộ để phản ánh.
Advisor: Đoàn Thị Thu Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 179 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS Bui Thanh Ha .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThanhHa_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 369,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThanhHa_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 238,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThanhHa_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 390,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_BuiThanhHa_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 146,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.