Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63868
Title: Từ " sốt đất " 2020-2021, kiến nghị về quản lý nhà nước đối với thị trường đất đai
Authors: Phạm Văn Dũng
Keywords: Sốt đất
Quản lý nhà nước
Thị trường đất đai
Abstract: Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, giá đất được đẩy lên rất cao, nhất là giá đất ở ven đô, ở nông thôn. Không chỉ đất ở, mà đất vườn ao, đất lâm nghiệp... cũng tăng cao. Nhiều nơi, giá đất tăng 100%, có nơi tăng đột biến 200%. Thị trường đất đai Việt Nam gần giống giai đoạn tăng giá của năm 2006. Tinh trạng "sốt đất" để lại nhiều hệ lụy. Để hạ "sốt" và không có những lần "sốt" tiếp theo, quản lý nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết trình bày nguyên nhân và hậu quả của sốt đất và một số khụyến nghị về quản lý nhà nước đối với thị trường đất đai.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 588 tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.