Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63870
Title: Vài nét về tổ chức bộ máy Nhà nước Hoa Kỳ
Authors: Phạm Ngọc Lam Giang, Đỗ Hoàng Yến
Keywords: Tổ chức bộ máy Nhà nước
Nhà nước
Hoa Kỳ
Abstract: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) được thiết lập bởi Hiến pháp năm 1787, là một quốc gia liên bang được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau. Hoa Kỳ hiện là một trong những cường quốc trên thế giới về các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, tổ chức bộ máy chính quyền Hoa Kỳ mang nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 588 tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD.588.5.21.Vai net to chuc bo may Nha Nuoc Hoa Ky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.